”Brevens bruk säljer miljömärkt virke och lovar att skydda den biologiska mångfalden på sina marker. Men när länsstyrelsen vill göra naturreservat protesterar företaget och kräver att få fortsätta avverka skog.”

Läs mer här