Gå med i ett nätverk eller en förening du tycker arbetar för de frågor som du brinner för eller tycker är viktiga. Tillsammans kan vi göra skillnad och få nog bredd och exakthet i kompetens och drivkraft. Skogsfrågan är för stor för att man ensam ska klara av att bära den. Det ger styrka till det lokala arbetet för naturskydd att ha ett nätverk att hämta kunskap och kraft ifrån och att kunna sprida sina frågor genom.

Organisera dig lokalt, få med dig dina grannar i kampen för favoritskogen nära byn.

Ibland bryr man sig om en sakfråga som man inte har tid att arbeta med,
då är det bra att kunna vara stödmedlem och stödja andras arbete.

Gå med i Skydda skogen!