Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Oskarshamns Fågelklubb får rätt – förbjudet skada knärotens växtplats

Oskarshamnsbygdens Fågelklubb får rätt mot Skogsstyrelsen gällande den rödlistade orkidén knärotens växtplatser. I två avverkningsanmälda skogar i Kalmar län är knärotens skyddszoner för små, vilket strider mot Artskyddsförordningen och Miljöbalken. Förvaltningsrätten i Växjö har därför fastslagit att Skogsstyrelsen måste ompröva beslutet.

Skogsstyrelsens beslut rör två avverkningsanmälda skogar vid Ishult och Lixhult i Kalmar län.

Knärot, Goodyera repens. Foto: Orchi, Wikimedia Commons

Man går i taket av lycka när vi äntligen vinner, eftersom det här betyder att vi inte har kämpat förgäves. Läget för knäroten är allvarligt och med tanke på att de sista kvarvarande gammelskogarna nu avverkas i allt snabbare takt kan knäroten snart vara försvunnen från stora landskapsavsnitt, säger Jan Brenander i Oskarshamns Fågelklubb.

Knärotens skyddszoner

Knäroten är både fridlyst och rödlistad som sårbar (VU). Den växer i gamla ostörda skogar med hög och jämn luftfuktighet och ett stabilt mikroklimat. Arten är känslig för uttorkning och behöver enligt forskning ha en skyddszon på 50 meter (0,78 hektar) i skogen för att överleva en intilliggande avverkning. Vid Lixhult konstaterade inventerare nio lokaler av knärot med totalt ca 140 plantor och vid Ishult 20 lokaler med totalt ca 170 plantor.

Skogsstyrelsen påstår i sitt beslut att det räcker med 0,14 hektar skyddszon vid Ishult och 0,6 hektar skyddszon vid Lixhult för att knäroten inte ska ta skada av avverkningar. Myndigheten tar inte heller hänsyn till samtliga växtplatser med knärot i de två skogarna som är avverkningsanmälda.

Man blir så förgrymmad på Skogsstyrelsen för att de är oförmögna att fatta korrekta beslut utifrån Miljöbalken och Artskyddsförordningen och att de dessutom nonchalerar forskning som klarlagt vilka krav knäroten ställer på sin livsmiljö. Istället för att ta sitt ansvar försöker de hitta kryphål som gynnar skogsägaren, säger Jan Brenander från Oskarshamnsbygdens Fågelklubb.

Knärot är en naturvårdsart

Knärot är en naturvårdsart och skyddad enligt Artskyddsförordningen SFS 2007:845. Naturvårdsarter är ett samlingsord för arter som är värda ett särskilt skydd eller som visar att de områden, där dessa arter växer, behöver extra skydd.

Kontakt

Jan Brenander, Oskarshamnsbygdens Fågelklubb, jan.brenander@gmail.com, tel. 070-326 58 09

MER OM KNÄROTEN:

https://skyddaskogen.se/nu-avverkas-skog-med-rodlistad-knarot-skogsstyrelsen-invander-inte/

Knärot sårbar och rödlistad

Knärot är en rödlistad orkidé med väldoftande vitgula, liksom håriga, blommor. Den kan växa i hela landet, utom längst i norr och längst i söder, men är rödlistad. Linné beskriver dess vintergröna blad 1773 så här: ”Bladens rutformiga fläckar äro på några stånd nästan svarta, på andra nästan purpurfärgade, på andra hvitaktiga samt på ytterligare andra knappt märkbara.” Den blommar i juli och augusti och ska den blomma rikligt behöver den mycket regn. Tiden är lång från det knäroten börjar växa till att den blommar, upp till tio år. Blomstängeln står kvar under vintern. De blommande skotten dör efter blomning. Knäroten kommer inte tillbaka om skogen huggs ned.

Knärot växer långsamt

Knäroten har inga långa rötter, utan istället en förgrenad jordstam som kryper under mossan och löven. Mykorrhizasvampar lever tillsammans med knäroten i en s.k. symbios. Svamparna förser knäroten med kväve och fosfor, som får knärotens frön och groddplantor att överleva och att bli nya knärötter. I gengäld lämnar sedan knäroten kol till mykorrizasvampen.