”När jag för några veckor sedan granskade mikroskopiska preparat från bakkroppen på en nio millimeter stor vecklarfjäril från Öland, upptäckte jag att det var en art som inte tidigare var känd från Sverige.”

Läs mer här