Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Över 400 demonstranters budskap till EU:s miljöministrar: ”Det svenska skogsbruket är inte hållbart”

Över 400 personer demonstrerade mot skogsindustrins propaganda om det så kallade hållbara skogsbruket under tisdagskvällen i Uppsala. Det var i samband med att EU:s miljöministrar, inklusive miljö- och klimatminister Romina Pourmokthari, deltog på en middagsbjudning vid Uppsala slott. Medlemmar från Skydda Skogen var på plats med banderoll. 

Stoppa den svenska skogsbruksmassakern. Foto: K Bäck

“Stå upp för skogen innan den faller” var parollen för demonstrationen som Greenpeace var initiativtagare till. Ett flertal organisationer och privatpersoner fanns på plats under demonstrationen. På demonstranternas plakat stod det bland annat ”Stop the Swedish Forestry Massacre” (Stoppa den svenska skogsbruksmassakern) och ”Don’t trust the Swedes on forestry” (Lita inte på svenskarna när det gäller skogsbruk). Representanter från bland annat Greenpeace, Fältbiologerna och forskarvärlden talade.

- Vi protesterar i dag för att alla Europas miljöministrar ska få en annan bild av svenskt skogsbruk än den regeringen ger. Det sade Carl Schlyter, talesperson för Greenpeace, när han stod på scenen. Artisten Gaeya underhöll med sång mellan talen. Även en körgrupp från Extinction Rebellion sjöng “You gotta listen to the IPCC”, till tonerna av Village Peoples kända låt ”YMCA”. Det gjorde de när bussarna med EU:s miljöministrar körde uppför Slottsbacken på väg till Uppsala slott. Stämningen var god under hela demonstrationen.

“Stå upp för skogen innan den faller”. Foto: N Aurgrunn

EU antog lag mot avskogning

Dagen efter demonstrationen i onsdags denna vecka, antog EU-parlamentet den så kallade avskogningslagen. Den ska se till att EU inte bidrar till global avskogning och förstörelse av skog. Det är en framgång i kampen mot att regnskogar och urskogar världen över exploateras eller huggs ned.

Lagen antogs med stor majoritet, från vänster till höger. 552 ledamöter röstade för, och bara 44 mot. Men bland de svenska ledamöterna röstade bara 10 av 21 för. SD röstade nej och även Centerns två ledamöter, Emma Wiesner och Abir Al-Sahlani, röstade nej. M och KD lade ner sina röster. MP, S, V och L röstade för lagen. Sverige har gjort allt för att försvaga den här lagstiftningen. Samma politiska majoritet hävdar samtidigt att Sverige har världens mest hållbara skogsbruk.

Över 400 personer demonstrerade längs med hela Slottsbacken för att visa sitt missnöje med det svenska skogsbruket. Foto: Privat.