Naturkultur (Sverige)
Naturnära skogsbruk (Tyskland)
De båda upphovsmännen för Naturkultur i Sverige (Mats Hagner) respektive Naturnära skogsbruk i Tyskland (Lutz Fähser) kommer att träffas för första gången med anledning av en kurs för tyska studenter i landskapsplanering.

Onsd 9 juli 08 kl. 15 i skogen kring Björkelund, Simlångsdalen
Kl. 16 i stugan vid parkeringen samtal
Hagner/Fähser tillsammans med bl.a. Åke Andersson (f.d. chef för skogsvårdsstyrelsen,
Halland).

För ytterligare information:

Sören Kabell, Hylte Skogsgruppen, mobil: 0706 872586

Mats Hagner, professor emeritus vid universitetet i Umeå, har utvecklat alternativa metoder att bruka skogen – skogsbruk där trädstorleken blandas, inga kalhyggen förekommer. Han har hela det konventionella skogsbruket i Sverige emot sig. Hagner bedömer skogens täthet oberoende av vilken struktur beståndet har. Enligt honom har denna metod stora vinster för miljön och även för ekonomin. Han har tillämpat metoden i olika skogsfastigheter både i norra och södra Sverige sedan flera år tillbaka. Sedan två år tillbaka har Hagner bildat en egen förening (”Naturbruk”), certifierade utbildningar i Naturkultur genomförs.

Lutz Fähsers Naturnära skogsbruk har utvecklats i Lübecks skogar sedan 15 år tillbaka. L.F. är kommunens skogschef. Målet är att låta naturen göra jobbet – så lite ingrepp i skogen som möjligt, inga kalhyggen. Bara enstaka mogna träd skördas som uppnår bästa virkespris. Hela skogsbruket ska vara ekonomiskt vinstdrivande. Plantering av skog bara i undantagsfall. Den naturliga skogen är mest resistent mot storm och skadedjursangrepp. Sedan 12 år är Naturnära skogsbruk lag i Lübeck och i många andra stora tyska kommunalskogar. Delstaten Schleswig-Holstein sköter sin skog (20 procent av den totala ytan) enligt Naturnära skogsbruk.

Både Mats Hagner har Lutz Fähser driver skogsbruk utan kalhygge – fast på olika sätt. De har långa ”skogskarriärer” bekom sig, både nationella och internationella. L.F. är förtrogen med skogen i Sverige, även efter ”Gudrun”.

Skriftlig information om Naturkultur och Naturnära skogsbruk kommer att finns på plats. Välkommen till ett spännande möte!

På uppdrag: Susanne Gerstenberg (tel 0430-129 30)