”De fem stora skogs- och pappersföretagen Bergvik, Holmen, Korsnäs, SCA och Stora Enso samt skogsägareföreningen Södra, vilka alla har certifierat sitt skogsbruk enligt FSC (Forest Stewardship Council), skapar nu en gemensam tjänst, som ska arbeta för att bibehålla och stärka det ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsarbete, som FSC-certifieringen innebär, både i Sverige och internationellt.”
Läs mer här