Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Skog och biologisk mångfald, klimatet, vatten, ekonomi, skyddad skog.....

Läs mer

Mångbruk i skogen

En levande skog är grunden för en myriad av möjligheter till mångbruk om den förvaltas inom ekosystemens gränser.

Läs mer

Skriv under: Kräv rättvisa för lokalbefolkningen i Kachung och Bukaleba i Uganda

Lokalbefolkningen i Kachung Kräv rättvisa för lokalbefolkningen i Kachung och Bukaleba i Uganda genom att skriva under ett brev till Energimyndigheten med en uppmaning om att myndighetens kolkreditsavtal med norska bolaget Green Resources avslutas. Green Resources bedriver klimatkompensering i Kachung och Bukaleba i Uganda i form av icke-inhemska trädplantager där lokalbefolkningen tvingats bort och förlorat

Skydda Skogen är engagerad i Klimatriksdagen

Tjädrar i Ore Skogsrike, ett skogsområde med skyddsvärd skog som hotas av avverkningar. Foto: Pär Wetterroth Skydda Skogen är engagerad i Klimatriksdagen som sker 5-6 maj. Medlemmar i föreningen har skrivit motioner till Klimatriksdagen, bland annat om att skydda kollagret i de svenska skogarna och om att klimatsäkra skogen genom att främja mer blandskog och

M och C: vill ge skogsägare mer makt och skrota nyckelbiotopsinventering

Skyddad natur- Tyresta Nationalpark. Foto: Kristina Bäck I en undersökning om vad riksdagspartierna anser om skog så svarar Vänstern och Miljöpartiet att dagens skogsbruk inte är hållbart. Övriga partier tycker att Sveriges skogsbruk är hållbart och att det är problematiskt med nyckelbiotoper. David van der Spoel, professor i biologi på Uppsala universitet och talesperson för

Moderat vill stoppa medel till föreningen Skydda Skogen

Skogen i Dikanäs. Foto: Jon Andersson Riksdagsledamoten Johan Hultberg (M) ifrågasätter att föreningen Skydda Skogen har fått medel för inventering och rapport om en hotad fjällnära skog i Dikanäs, Vilhelmina kommun. Förra veckan skickade Hultberg en fråga till miljöminister Karolina Skog och regeringen om detta. Skydda Skogen menar att även föreningar som är kritiska till