Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?
Eller finns där något mer?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Skog och biologisk mångfald, klimatet, vatten, ekonomi, skyddad skog.....

Läs mer

Föreningens aktiviteter

Läs allt om kurser, möten och våra andra aktiviteter!

Läs mer

Skriv under: Stoppa avverkningen av skog i Sorsele

I Sorsele planeras slutavverkningar i en naturskog med höga naturvärden. Det är flera avverkningsanmälningar på sammanlagt 109,9 hektar i skogen på berget Njuöniesvarrie. Ett skogsområde som egentligen ska sparas från skogsbruk, en så kallad frivillig avsättning, som nu ska bli ett jättehygge. Skogarna kring Sorsele är redan hårt avverkade i alla väderstreck. Stöd Skiftets kampanj

Sveaskog ska avverka en naturskog i Sorsele, myndigheterna ger sitt tysta medgivande 

Det är oroande att Sveaskog undanhåller underlag som avverkningsbeslut vilar på. Deinventeringar som har gjorts ideellt visar mycket höga naturvärden. Foto: Jonas Nordenström Sammanlagt 109,9 hektar naturskog med rödlistade arter på berget Njuöniesvarrie utanför Sorsele planeras att avverkas av Sveaskog. Skogsområdet är en så kallad frivillig avsättning med flera avverkningsanmälningar som ligger intill varandra. Skogarna

Gammal tallnaturskog i Bruna bergen/Brevens tallskogar med rik biologisk mångfald och hotade arter. Foto: Olli Manninen

Naturvårdsseger när Bruna bergen blivit ett stort naturreservat

Gammal tallnaturskog i Bruna bergen/Brevens tallskogar med rik biologisk mångfald och hotade arter. Foto: Olli Manninen Länsstyrelserna i Östergötland och Örebro län har i samförstånd med markägaren nyligen beslutat om att bilda ett stort och mycket värdefullt sammanhängande naturreservat på båda sidor länsgränsen. Namnet på det 1600 hektar stora området är Brevens tallskogar naturreservat, tidigare

Påverka EUs plan mot avskogning innan 15 januari!

Palmoljeplantage i Jakarta, foto: Achmad Rabin Taim via Wikipedia. Nu kan vi som EU medborgare fram till den 15 januari lämna våra synpunkter på EUs plan ”Communication on stepping up EU Action against Deforestation and Forest Degradation”, en strategi som ska minska avskogningen i världen. Avskogningen är kopplad till importerade produkter som soja, palmolja och

Varmt välkommen till Skydda Skogens årsmöte 23-24 mars 2019 i Ödeshög 2019

Årsmötet är föreningens demokratiska knutpunkt där vi medlemmar samlas, planerar årets verksamhet samt väljer ny styrelse. Kom träffa likasinnade och inspireras! Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet eller vara expert på skog.Vad vi ska göra nu i år bestämmer vi tillsammans! Under året har föreningen gjort en massa saker tillsammans med er medlemmar och