Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?
Eller finns där något mer?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Skog och biologisk mångfald, klimatet, vatten, ekonomi, skyddad skog.....

Läs mer

Föreningens aktiviteter

Läs allt om kurser, möten och våra andra aktiviteter!

Läs mer

Naturvårdsrörelsen i Sverige: Avverka inte den fjällnära gammelskogen vid Messlingen

Vy över den avverkningsanmälda skogen med Anåfjället i bakgrunden, del av området som borde bli reservat. Foto: Håkan Thenander. Nyligen har ett skogsområde sydost om sjön Messlingen, Härjedalen, återigen avverkningsanmälts. I ett brev till Stora Enso, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen vädjar miljöorganisationer, ideella naturvårdare och riksdagsledamöter om att stoppa samtliga avverkningar söder om sjön Messlingen. Bland brevets 56

Sveaskog avverkade skyddsvärd skog med 40 olika naturvårdsarter

Pressmeddelande 2017-10-17 Sveaskog har avverkat en skyddsvärd skog vid Brännvinsberget strax norr om Furudal i Rättviks kommun. I skogen fanns 40 olika rödlistade arter och signalarter. – Ett självklart område att skydda. Det hävdade vi redan 2013, säger Margareta Wikström, ordförande i Rättviks Naturskyddsförening.Trots samråd och besök på platsen med Sveaskog avverkades området. – Vi

Rapport om Holmens avverkningsanmälningar av skyddsvärda skogar

Pressmeddelande 2016-09-11 I somras inventerade föreningen Skydda Skogen avverkningsanmälda skogar på Holmen Skogs mark i Ströms Vattudal i Jämtland. Nu släpps en rapport med inventeringsresultaten, som visar att bolaget fortsätter att hugga skyddsvärd skog även efter tidigare kritik. – FSC är en frivillig certifiering som ska garantera ett miljömässigt ansvarsfullt skogsbruk, säger Elin Götmark, talesperson

Föreningsstadgar

Föreningsstadgar Skydda Skogens stadgar (senast uppdaterade årsmötet 2016) § 1 Föreningens namn Föreningen heter Skydda Skogen. Protect the Forest – Sweden, Schützt den Wald – Schweden Skydda Skogen är en ideell naturvårdsorganisation med fokus på skogen. § 2 Föreningens säte: Hallsberg, Haddebo. § 3 Föreningens mål Föreningen ska verka för: Naturskydd och gynnande av biologisk

FSC – Maila företagen!

Du kan läsa mer om vår FSC kampanj här. Nedan hittar du färdiga maillänkar (som öppnas i ditt mail program). Till SCA Skog Till Sveaskog Till Stora Enso Till Billerud Skog Till FSC Sverige Till Arla Konsumentkontakt Till Tetra Pak Till Lidl Till miljöminister Romina Pourmokthari Kontakta FSC, skogsbolag, Arla, Tetra Pak, Lidl och miljöministern