Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?
Eller finns där något mer?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Biologisk mångfald i skogen, klimatet, vatten, ekonomi, och skyddad skog.

Läs mer

Föreningens aktiviteter

Läs allt om kurser, möten och våra andra aktiviteter.

Läs mer

Hård kritik mot att nya FSC-standarden fortfarande inte är hållbar

FSC-certifierade Sveaskog har avverkningsanmält en nyckelbiotop, Strandberget. Foto: Björn Mildh. Naturvårdare har ofta uppmärksammat att skyddsvärd naturskog kalavverkas och att mark körs sönder av FSC-certifierade bolag. FSC ska värna om ett hållbart skogsbruk men verkligheten är ofta en annan ute i skogen. Nu har FSC-standarden reviderats men är ändå inte hållbar, enligt föreningen Skydda Skogen.

Yttrande gällande revidering av regional strategi för formellt skydd av skog i Västra Götalands län  

Ett exempel på förstörelse av skogsnaturtyper som finns utpekade i EU:s art- och habitatdirektiv finns i Yxsjöområdet i Härryda kommun. Där finns både västlig taiga och suboceanisk barr- och blandskog. Yxsjöområdet har bedömts som högsta naturvärde och unikt för södra Sverige. Skydda Skogen yttrar sig angående Länsstyrelsen i Västra Götaland och Skogsstyrelsens förslag till reviderad strategi för

Skydda Skogen deltog i klimatmarsch

  Den 8 september, dagen före valet, deltog Skydda Skogen i klimatmanifestationen People´s Climate March i Stockholm. Ett flertal föreningar, organisationer och individer samlades vid Rålambshovsparken och totalt marscherade ca 3 500 personer därifrån till Mynttorget.  -Det är viktigt att Skydda Skogen är med och visar att vi står upp för klimatet. Så länge naturskogar

Synpunkter om den nya FSC-standarden

Den nya FSC-standarden revideras och Skydda Skogen ger sina synpunkter på den andra konsultationen. Konsultationen pågick mellan den 29 juni till 31 augusti 2018. Skogsbruket enligt den nya FSC-standarden baseras fortfarande på kalavverkning och tillåter användning av gödsel, bekämpningsmedel, främmande trädslag, markberedning, vilket inte går ihop med ett miljömässigt hållbart skogsbruk. Flera av FSC-standardens kriterier