Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?
Eller finns där något mer?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Biologisk mångfald i skogen, klimatet, vatten, ekonomi, och skyddad skog.

Läs mer

Föreningens aktiviteter

Läs allt om kurser, möten och våra andra aktiviteter.

Läs mer

Debatt i Hela Hälsingland: Dags för riksdag och skogsnäring att ta klimatfrågan på allvar!

I dessa valtider drunknar tyvärr flera av våra ödesfrågor: förlusten av biologisk mångfald, klimatförändringar, överkonsumtion och skogsförstörelse, skriver Sebastian Kirppu och Viktor Säfve, som menar att ansvariga måste ta klimatfrågan på allvar. Medias fokus innan sommarens bränder har under lång tid i stället varit på migration, försvar, lag och ordning, och så vidare. På så

Slutreplik i NWT: Rovdriftens tid är ute

Ägaren brukar minsann sin skog efter eget huvud, inom vissa ramar. Problemet är att man inte ens godkänner ramarna, man kallar dem intrång i äganderätten, skriver Thomas Tidholm och Viktor Säfve i ett svar till Karl Hedin, Ulf Bergkvist och Björn Törnvall i NWT 30/7. I sitt förra inlägg försökte Karl Hedin, Ulf Bergkvist och Björn

Replik i NWT: Ta skogsfrågorna på större allvar

Istället för monokulturer har de möjlighet att skapa levande, naturliga skogar som ändå ger avkastning. Skogsägarna kan verkligen hjälpa till, skriver Thomas Tidholm och Viktor Säfve. Vi skrev en insändare riktad till skogsägare. Vi vädjade om hjälp med naturvården. Bakgrunden är att den biologiska mångfalden minskar kraftigt på grund av kalhyggesbruket, att allt fler skogslevande

Ett femtiotal personer sluter upp för kampen om skogen i Jämtland

Värdefull grannaturskog i Frostviken. Foto: Cecilia Winter. Pressmeddelande 25 juli 2018 Under den här veckan undersöker ett femtiotal personer från hela landet skogsmiljöer med höga naturvärden i Frostviken i Strömsunds kommun, Jämtland. Skogsområdena saknar skydd och riskerar därför att avverkas. Deltagarna på Forskningsresan tittar på skogens struktur, trädens åldrar och förekomsten av död ved. Flera

Debatt i VK: Svenska skogsbruket viktig orsak till att miljömål ej nås

Minst 20 procent av den produktiva svenska skogen måste formellt undantas från avverkningar. Ett tillägg bör göras i skogslagen om att återbeskogning med blandskog ska ske på marker där blandskog kan växa. Med en sådan lagjustering kan Sverige återvinna en del av den falnande internationella glansen vad gäller miljöarbetet. Det skriver Stig-Olof Holm, Umeå, som