Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?
Eller finns där något mer?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Biologisk mångfald i skogen, klimatet, vatten, ekonomi, och skyddad skog.

Läs mer

Föreningens aktiviteter

Läs allt om kurser, möten och våra andra aktiviteter.

Läs mer

Domstol river upp Länsstyrelsens beslut om dispens för avverkning i skog med knärot- ny praxis inleds!

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) river upp Länsstyrelsens beslut om dispens för markägare att få avverka sex skogar i Dalarna med den rödlistade och fridlysta orkidén knärot. Det är Naturskyddsföreningen i Dalarna och skogsgruppen i Stjärnsund som har överklagat sex dispenser. Markägarna skulle få avverka trots att orkidén knärot är skyddad enligt § 8 i artskyddsförordningen.

Förra årets Forskningsresa ägde rum i skogarna kring sjön Horten, Jämtlands län. Här inventeras en avverkningsanmäld tallnaturskog med mycket höga naturvärden. Foto: Helena Björnström

Två Forskningsresor i Naturvårdens Utmarker v. 30, juli 2024

Nu kan vi delge den fantastiska nyheten att det för första gången arrangeras TVÅ Forskningsresor på olika håll i landet under v. 30 (22/7–27/7). Resorna är planerade till Jämtlands län (Härjedalen) och Norrbottens län. Exakta var vi kommer bo och vilka skogar som skall besökas är under planering, men Forskningsresorna kommer att pågå måndag till

SCA planerar att avverka skyddsvärd skog vid Pärlälven i Jokkmokks kommun. Foto: Cecilia Lundin.

Avverkningshotat friluftsområde vid Pärlälven i Jokkmokk

Skogsbolaget SCA planerar att avverka skog i ett friluftsområde vid Pärlälven i Jokkmokks kommun. Naturskyddsföreningen i Jokkmokk har hittat höga naturvärden i området och motsätter sig planerna på avverkning. Bland annat menar Naturskyddsföreningen i Jokkmokk att avverkningen hotar den starkt hotade och mycket känsliga flodpärlmusslan som idag finns kvar på väldigt få platser i landet.  SCA

Eskilstuna kommun säger nej till vindkraftspark i känsligt skogsområde

Vindkraftsbolaget Renewable Energy Systems (RES) planerar sedan flera år en vindkraftspark med 290 höga torn vid Stora Uvberget, precis intill naturreservatet Hedlandet och ett Natura 2000 område i Eskilstuna kommun. Kommunpolitikerna har varit för vindkraftsparken i flera år- men nu har de lagt in sitt veto mot etableringen! Detta efter att ha stött på opinion