Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Skog och biologisk mångfald, klimatet, vatten, ekonomi, skyddad skog.....

Läs mer

Mångbruk i skogen

En levande skog är grunden för en myriad av möjligheter till mångbruk om den förvaltas inom ekosystemens gränser.

Läs mer

Galleri

  Bildgalleri -Bilder av Stig Björk   Jätteträd -En framväxande internetbaserad fotoutställning som skapas av de fotobidrag som skickas in! Ett initiativ av Patrik Nygren   Skogsskövling -Bilder ifrån det överavverkade skogslandskapet i norr.

Exempelsamling

Det går utför med naturvården i skogen! Exempelsamling Då nödropen från skogsnaturen under slutet av 1990-talet fortsatte och myndigheternas och markägarnas insatser för att hejda sågen för att skydda vilda växter och djur inte gav tillräckligt resultat, blev det nödvändigt att åter försöka få upp frågan om naturvård i skogen på den politiska dagordningen. Därför

En femtedels julhandel kostar naturvården

Tvärtemot Dag Rognes och Robert Larssons påstående så är kostnaden för att bevara arter och den genetiska mångfalden väl investerade pengar, skriver Torbjörn Westerberg I en debattartikel den 10 januari befarar Dag Rogne och Robert Larsson att ”vi räddar arter på ett konstlat sätt för en kort tid helt i onödan”. Artikelförfattarna menar att det