Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Skog och biologisk mångfald, klimatet, vatten, ekonomi, skyddad skog.....

Läs mer

Mångbruk i skogen

En levande skog är grunden för en myriad av möjligheter till mångbruk om den förvaltas inom ekosystemens gränser.

Läs mer

24 rödlistade arter avverkningshotade – Samhället maktlöst

Skidtjärnsberget i Skogs församling hotas. Arton hektar av ett dubbelt så stort naturskogsområde är avverkningsanmälda. Om inte samhället sätter in alla resurser kan avverkningen börja i nästa vecka (9 februari). Området är sedan tio år känt för sina mycket höga naturvärden. Skogsstyrelsen har avgränsat ett antal mindre nyckelbiotoper där. Länsstyrelsen har varit där och bedömt

Gödsling skadar skogens biologiska mångfald

I sin jakt på råvara strävar skogsnäringen efter framtida tillväxtökningar. Kvävegödsling rekommenderas. Under de första tio åren efter gödslingen ökar tillväxten, men jag har aldrig sett en livscykelanalys av gödslingens effekter, alltså vad som händer under skogens hela omloppstid på ca 100 år. Vad som inte heller är dokumenterat är vilka effekter gödslingen har på

Gödsling skadar skogens biologiska mångfald

I sin jakt på råvara strävar skogsnäringen efter framtida tillväxtökningar. Kvävegödsling rekommenderas. Under de första tio åren efter gödslingen ökar tillväxten, men jag har aldrig sett en livscykelanalys av gödslingens effekter, alltså vad som händer under skogens hela omloppstid på ca 100 år. Vad som inte heller är dokumenterat är vilka effekter gödslingen har på

Folket vill ha naturvård i skogen

Många som vanligen inte ser så mycket av vad som händer i skogen börjar nu reagera på det som är slutfasen i skogsnäringens förvandling av skogen till plantager. Tjäderskogar, bärplockningsskogar, svampskogar, ”våra” skogar, försvinner i rask takt. De ersätts av hyggen och plantager. För människor betyder det oöverskådliga och ofta svårgångna slyskogar och ungskogar. För

Fjällnära skog en miljöfara?

Anders Pettersson, skogsförvaltare i Tärna-Stensele Allmänningsskog och Sorsele Övre Allmänningsskog, skriver i Västerbottens-Kuriren 14 december 2006 om nödvändigheten av att avverka i den s.k. fjällnära skogen. Syftet sägs vara att öka uttaget av nyttigheter samtidigt som man därigenom skulle värna den globala miljön, närmare bestämt motverka växthuseffekten. När företrädare för skogsexploatörer för fram sådana argument