Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Skog och biologisk mångfald, klimatet, vatten, ekonomi, skyddad skog.....

Läs mer

Mångbruk i skogen

En levande skog är grunden för en myriad av möjligheter till mångbruk om den förvaltas inom ekosystemens gränser.

Läs mer

Miljömärkt skogsbruk inte miljövänligt

Det menar organisationen Skydda Skogen som nu anmäler statliga Sveaskog för brott mot miljöcertifieringen FSC. Anmälan berör bristfällig miljöhänsyn vid avverkning av sju skogar i Örebro län. Skydda Skogen har tillsammans med andra miljöorganisationer genomfört stickprovskontroller av bolaget. – Sveaskogs övertramp är oacceptabla, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. I sju av 10 besökta

Skogsbolaget Sveaskog polisanmäls

Ett sönderkört hygge i Örebro län med hänsynslös miljöhänsyn. Det menar föreningen Skydda Skogen som nu polisanmäler statliga Sveaskog för misstänkt miljöbrott. Polisanmälan berör ett av Sveaskogs kalhyggen vid Örnmossen i Lindesbergs kommun, Örebro län. Skydda Skogen misstänker att bolaget bryter mot både miljöbalken och skogsvårdslagen. – Sveaskog har inte tagit hänsyn till hänsynskrävande vattenmiljöer

Svartedalens naturreservat och Natura 2000-områden

Till Statens Naturvårdsverk 106 48 Stockholm Svartedalens naturreservat och Natura 2000-områden:  – Angående ny och tidigare okänd kunskap om höga naturvärden och frågan om statligt inköp av mark i samband med Skogssällskapets försäljning av natur- och skogsmark i Svartedalens naturreservat Rädda Svartedalens Vildmark är en ideell förening som företräder ett 20 tal olika natur-, jakt-

Rädda Svartedalens begäran om ett möte med stiftelsen Skogssällskapets styrelse

Till Skogssällskapet Att: Björn Sprängare Rädda Svartedalens begäran om ett möte med stiftelsen Skogssällskapets styrelse och svar på Ert brev 2009-09-04. Rädda Svartedalens Vildmark hade i skrivelse till stiftelsen Skogsällskapet begärt ett möte med stiftelsens styrelse med anledning av försäljningsplanerna av 2.300 ha skogsmark i Svartedalens naturreservat och Natura 2000-områden. I ett Ert brev 2009-09-04