Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Skog och biologisk mångfald, klimatet, vatten, ekonomi, skyddad skog.....

Läs mer

Mångbruk i skogen

En levande skog är grunden för en myriad av möjligheter till mångbruk om den förvaltas inom ekosystemens gränser.

Läs mer

Carlgren måste se över sin bakgård

  Stubbrytning, statliga Sveaskog, augusti 2009   Enligt gårdagens inslag i Rapport, SVT, visar siffror från FN:s klimatkonvention att Sverige ökat sina nettoutsläpp av växthusgaser sedan 1990 med 12.7 %, till stor del på grund av ökad skogsavverkning. Igår uppmärksammades också en ny SLU-studie som betonar att ostörda gamla boreala skogar maiximerar kolinlagring och att

Unikt svampfynd – upptäcktes och skövlades

Ett för Västra Götalands län unikt fynd av en rödlistad art, kilporing, gjordes nyligen i den uppmärksammade Skärsjöskogen öster om Göteborg. Naturskyddsföreningens undersökningar visar nu att svampens livsmiljö har förstörts och skövlats i samband med skogskoncernen Södras mycket kritiserade skogsavverkningar i Skärsjöskogen. Risken är stor att svampen dör och försvinner pga av exponering och stark

Krafttag för skogarna kring Norrsjön i Jämtland.

Inventeringshelg den 26-27 september 2009. Miljöorganisationerna Fältbiologerna, Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen ställer sig nu tillsammans bakom Norrsjöbornas kamp för att få behålla de kvarvarande skogarna runt byn.  SCA har under många år fragmenterat det naturskoglandskap som tidigare omgivit byn. Nu återstår spillror av den forna sammanhängande, fjällnära naturskogen. Efter tidigare samråd mellan SCA och de

Guidning i Ensjölokarnas naturreservat

Följ med till en av Sveriges vackraste och häftigaste urskogar! 2009-09-13 kl. 11:00     ”Följ med på en guidad tur i Ensjölokarnas naturreservat utanför Ramsjö i Ljusdals kommun. Er guide Anders Delin berättar om urskogens jätteträd, historia och naturvärden. Här finns framförallt spännande svamp-, lav- och insektsarter. Medtag matsäck, grova skor/stövlar och ev regnkläder.”

Sveaskog hugger skyddsvärda gammelskogar

Regeringen måste höja anslaget till skydd av värdefulla skogar, skogsnäringen tar inte sitt sektorsansvar. Den ideella naturvården har återigen upptäckt skandalavverkningar på statliga Sveaskogs marker.  Så här säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson i ett pressmeddelande: ”Utan en ökning av naturvårdsanslagen kommer gammelskogar fortsätta att avverkas i den höga takt som sker i dagsläget. Skogsbolagens naturhänsyn