Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Skog och biologisk mångfald, klimatet, vatten, ekonomi, skyddad skog.....

Läs mer

Mångbruk i skogen

En levande skog är grunden för en myriad av möjligheter till mångbruk om den förvaltas inom ekosystemens gränser.

Läs mer

Regeringen föreslår flera lagändringar när det gäller områdesskydd

Regeringen föreslår slopat toleransavdrag vid naturskydd, något som LRF och Norra Skogsägarna ser som mycket positivt. Enligt vad de två skogsägarföreningarna bedömer innebär ett avskaffat toleransavdrag att Skogsstyrelsens praxis för vad skogsägare ska behöva tåla, i form av lämnad naturhänsyn utan ersättning i samband med föryngringsavverkningar, nu måste omprövas på allvar. Detta trots att kraven

Låt tusen sälgar blomma!

I år är det ”Sälgens år”. Att spara eller plantera en sälg gynnar mängder med insekter. Flera av dem behövs för att vi ska få frukt och bär i trädgården. De gulludna blommorna med pollen och nektar är den enda mat som finns tidigt på våren. Den är livsnödvändig för många yrvakna insekter. Skriver Naturskyddsföreningen.

SR: Fler Dalaskogar måste få skydd

Naturskyddsföreningen i Dalarna ligger före riksorganisationen i skogsfrågan, vill skydda minst 20 procent av skogsarealen. ”Minst 20 procent av Dalarnas skogar måste ha ett speciellt skydd, mot dagens 3-4 procent. Den målsättningen har Naturskyddsföreningen här i länet beslutat att arbetat för. Naturskyddsföreningen anser att så stor del av skogsarealen måste undantas från skogsbruk, för att