Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Skog och biologisk mångfald, klimatet, vatten, ekonomi, skyddad skog.....

Läs mer

Mångbruk i skogen

En levande skog är grunden för en myriad av möjligheter till mångbruk om den förvaltas inom ekosystemens gränser.

Läs mer

Svämskogar – en artrik livsmiljö

Bo Norell Under ett vårprojekt med översiktlig svämskogsinventering i Gästrikland för Länsstyrelsen i Gävleborg kom jag i kontakt med en rad sällsynta översvämningsberoende arter. Det var främst de större vattendragen som inventerades. Urvalet blev Dalälvens och dess biflödens fantastiska svämskogar, Testeboåns mellersta delar och delar av Kölsjöån och Skärjån. Vårfloden detta år blev dålig, men

Sotlavens Cyphelium inquinans substratval

Fredrik Jonsson Publicerad i VÄX nr 2/2006 Med anledning av Anders Delins artikel om sotlavens substratval i förra numret av VÄX vill jag redogöra för mina egna observationer av arten. Första gången jag såg sotlav på annat substrat än lada/kulturved var nog vid Forskningsresan 1997. Jag har en kollekt från 6 aug. 1997 från Åsele,

Minskningen av gamla träd i skogen

Referat av Anders Delin Publicerad i VÄX 2/2006 Gammelskogen försvinner framför våra ögon, trots att vi kämpar för att förhindra det. Våra egna minnesbilder från hemmatrakterna räcker för att övertyga oss själva om minskningen av gamla träd. De räcker dock inte alltid för att övertyga andra. För det fordras vetenskapliga studier. Rikard Andersson och Lars

Grov fjädermossa 170 år på Kyrkberget i Valbo

Anders Delin Detta är berättelsen om ett litet detektivarbete med lycklig utgång. Jag fick ett gammalt mossexsickat i present av Mats Karström i Vuollerim. Det var sammanställt av Ol. Leopold Sillén, utgivet år 1838 i Gävle och innehöll mossor samlade i Gästrikland, mest i Gävletrakten, samt i Älvkarleby och Sala. Mats tyckte att det borde