Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Skog och biologisk mångfald, klimatet, vatten, ekonomi, skyddad skog.....

Läs mer

Mångbruk i skogen

En levande skog är grunden för en myriad av möjligheter till mångbruk om den förvaltas inom ekosystemens gränser.

Läs mer

Sveaskog är inte trovärdigt

Leif Öster påstår i Dala-Demokraten: "Sveaskog vill bevara Sveriges urskogar. Vi vill också bevara annan unik natur." Vad Sveaskog vill är en bisak. Det är vad Sveaskog gör som betyder något. Vi har långa rader av exempel på dålig naturhänsyn på Sveaskogs marker under de senaste tre åren, från många delar av Sverige och särskilt

Till redaktionen för eventuell publicering.

Björn Mildh Piteå Läkarvägen 9 Publ. i PT 28 feb. 2004 941 52 Piteå Herman Sundqvist har rätt i att jag skriver många debattartiklar. Skälet är att jag vill påverka. Det är så demokrati fungerar. Inget hindrar Sveaskog från att göra detsamma. Men det är nog enklare med helsidesannonser. När jag i början försökte med

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker i Hedeviken 2001

26 aug. 2001. Forskningsresan 2001 gick verkligen till utmarker. Härjedalen har bara 11000 innevånare. Av dem är få engagerade i ideellt naturvårdsarbete och ändå färre känner skogarna. Även myndigheterna är otillräckligt bemannade. Länsstyrelsen är i Östersund och därifrån hinner man sällan till härjedalsskogarna. Naturvården i härjedalsskogarna sköts alltså till största delen av markägarna själva. Lyckligtvis