Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Skog och biologisk mångfald, klimatet, vatten, ekonomi, skyddad skog.....

Läs mer

Mångbruk i skogen

En levande skog är grunden för en myriad av möjligheter till mångbruk om den förvaltas inom ekosystemens gränser.

Läs mer

WWF: Regeringens proposition för hållbart skydd av naturområden

– tandlösa förslag riskerar värdefulla skogar – Samtidigt som alldeles nya siffror visar att värdefulla skogar avverkas i allt snabbare takt misslyckas regeringen med att ta kraftfulla initiativ för att vända den utvecklingen, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF. Läs mer här: http://www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1248399-regeringens-proposition-for-hallbart-skydd-av-naturomraden

MP: Sifferexercis åt skogen

Miljöministern erbjuder skogen en sifferexercis, i stället för mer skydd, säger Tina Ehn, riksdagsledamot för Miljöpartiet. Skogsskyddet är en lönsam investering som måste få kosta. – Huvuddelen av de skogar som regeringen nu vill ge formellt skydd har tidigare ingått i det som avsatts för frivilligt skydd. Sifferexercisen gör att det ena målet ser snyggare