Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Skog och biologisk mångfald, klimatet, vatten, ekonomi, skyddad skog.....

Läs mer

Mångbruk i skogen

En levande skog är grunden för en myriad av möjligheter till mångbruk om den förvaltas inom ekosystemens gränser.

Läs mer

klimatet

Klimatet och skogen

Uppdatering 2016-07-24: Vi har nyligen skapat en särskild webbsida om klimatet och skogen. BakgrundAtmosfärens koldioxidhalt stiger kontinuerligt. Även den globala temperaturen har för närvarande en stigande tendens. Enligt FN:s klimatpanel IPCC bär koldioxiden i atmosfären huvudansvaret för klimatförändringarna, den så kallade växthuseffekten. Vid sidan av temperaturökning förväntas ändringar i nederbördsmönster och stormfrekvenser. Antropogena aktiviteter såsom

Mångbruk och social hänsyn

På denna sida kan du läsa om social hänsyn och mångbruk. Nedan finner du kortfattade stycken om några av alla värden som skogen har för människan och om Skydda Skogens syn på frågorna. Under ”Mångbruk och social hänsyn” i Arkivet hittar du mer material om frågan. ”Om någon vandrar i skogarna halva dagen på grund