Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Skog och biologisk mångfald, klimatet, vatten, ekonomi, skyddad skog.....

Läs mer

Mångbruk i skogen

En levande skog är grunden för en myriad av möjligheter till mångbruk om den förvaltas inom ekosystemens gränser.

Läs mer

Swedish old-growth forest destruction

– international wood and paper customers deceived New organization confronts old-growth forest destruction Sweden, which will take over the EU Presidency in July 2009, has a considerable proportion of Europe’s remaining old-growth forests. However, many of these forests are being ravaged. The Swedish government has reduced its budget for forest protection and proposes to increase

Skogsstyrelsen: Bättre skogsskydd, men avverkning ett hot

Skogsstyrelsen uttrycker sig ganska milt i ett nytt pressmeddelande om situationen för det svenska skogsskyddet. De berör dock de orsaker som gör att det inte fungerar bra, nämligen de fortsatta avverkningarna av naturskog.  /Red ”Biologiskt värdefull skog skyddas idag mer systematiskt tack vare en gemensam strategi för skogsskydd. Det har blivit förbättringar i såväl urvalet

DT: Kritiserar avverkning i reservat

DALA-FLODA ”Ungefär 1,2 hektar av Örjasängets naturreservat har avverkats. – Beklagligt eftersom det handlar om en flerskiktad skog, som dessutom utgjorde kantzon mot en våtmark, konstaterade Ville Pokela, inventerare vid länsstyrelsen, när han besiktigade och dokumenterade avverkningen. Nu har en markägare, med Mellanskog som entreprenör, gallrat en del…” Läs mer här: http://www.dt.se/nyheter/gagnef/article428992.ece

Upptäcker våra hotade gammelskogar

Pressmeddelande den 15 maj: Under helgen samlas skogsentusiaster från hela landet i byn Haddebo, södra Örebro län. Detta för att delta i en kurs om de hotade svenska gammelskogarna, och om hur man inventerar dess naturvärden. Kursen är en del av ett större projekt som går ut på att kartlägga skyddsvärda skogar i Örebro län