Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Skog och biologisk mångfald, klimatet, vatten, ekonomi, skyddad skog.....

Läs mer

Mångbruk i skogen

En levande skog är grunden för en myriad av möjligheter till mångbruk om den förvaltas inom ekosystemens gränser.

Läs mer

Sveaskogmaffian

Träpatronerna började exploatera den norrländska skogen med lögn, list, hot, mutor och bedrägeri. De utnyttjade skamlöst sitt övertag inom ekonomi, juridik och information. Privata bolag gick i täten, men statens intressen och metoder tog efter. Det lilla folket i byarna fick sitta emellan. Det var för 100-150 år sedan. Så är det fortfarande. Patronfasonerna har

Skogsvårdsorganisationen klarar inte naturvården

Skogsvårdsorganisationen (SVO) ansvarar för en del av naturvårdsarbetet i skogen. Dels ska man se till att lagens föreskrifter om naturhänsyn på hyggena efterlevs. Dels ska man finna och skydda "Skogens pärlor", nyckelbiotoperna. En färsk undersökning visar att SVO inte klarar att skydda nyckelbiotoperna, trots att deras andel av skogen bara är någon enstaka procent. Orsaken

” Sveaskog, ni slaktade bybornas enda får.”

Björn Mildh Piteå, den 16.2.2004 Läkarvägen 9 941 52 Piteå Till Piteå-Tidningens redaktion för eventuell publicering. "Sveaskog arbetar redan med att utveckla en modell för samverkan mellan lokalbefolkningen, men vill föra dialogen med föreningar och organisationer som företräder alla boende och företag i bygden, inte med enskilda personer," säger Herman Sundqvist och Eva-Lisa Lindvall i

Statens Fastighetsverk mot statens naturvård

I dag den 30 januari 2004 går Statens Fastighetsverk in och hugger vid Pakkojåkkå, Harsprånget, i en skog som Länsstyrelsen i Norrbotten har avgränsat därför att den har höga naturvärden. Länsstyrelsen har statens uppdrag att skydda skog genom reservatbildning och har bedömt att detta område hör till dem som borde undantas från avverkning. Hela området