Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Skog och biologisk mångfald, klimatet, vatten, ekonomi, skyddad skog.....

Läs mer

Mångbruk i skogen

En levande skog är grunden för en myriad av möjligheter till mångbruk om den förvaltas inom ekosystemens gränser.

Läs mer

Stoppa avverkningarna i Svartedalen!

– Stoppa avverkningar och utförsäljningar av skog på Sveaskogs och Skogssällskapets marker i Svartedalen! Detta kräver nu föreningen Rädda Svartedalens Vildmark i brev till de båda skogsbolagen. Bakgrunden är att Sveaskog åter börjat sälja ut sin skogsmark i Svartedalen och att det pågående skogsbruket inom Svartedalens naturreservat hotar viktiga naturvärden. Föreningen ser med stor oro

DD: Bergkvist missförstår

2008-09-03 05:50  Ulf Bergkvist, Bergkvist-Insjön, tillika vice ordförande i Skogsindustrierna, hävdar i DD 19 augusti att skogsbruket har en lång tradition av att lyssna. Visst är det så, med tillägget: Och missförstå! Bergkvist skriver nämligen: ” Att träd kan leva länge är ingen nyhet. Holmqvists exempel kommer från Finland (1 029 årsringar). Jag kan rekommendera

Skydda skogen: Det är lagligt att ta bort skogen

Någon (antagligen Kenneth Lutti) skrev på ledarsidan i AB den 30 juli: ”I Gårdskärsskogarna upptäckte vi nya förfärliga och förfulande kalhyggen. Är detta tillåtet?” Ja, tyvärr är det inte bara tillåtet, det är påbjudet. Den svenska skogen existerar – enligt skogsvårdslagen – för att bli nedhuggen. Skogsvårdslagen är en produktionslag, tillkommen för att försörja skogsindustrin