Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Skog och biologisk mångfald, klimatet, vatten, ekonomi, skyddad skog.....

Läs mer

Mångbruk i skogen

En levande skog är grunden för en myriad av möjligheter till mångbruk om den förvaltas inom ekosystemens gränser.

Läs mer

” Sveaskog, ni slaktade bybornas enda får.”

Björn Mildh Piteå, den 16.2.2004 Läkarvägen 9 941 52 Piteå Till Piteå-Tidningens redaktion för eventuell publicering. "Sveaskog arbetar redan med att utveckla en modell för samverkan mellan lokalbefolkningen, men vill föra dialogen med föreningar och organisationer som företräder alla boende och företag i bygden, inte med enskilda personer," säger Herman Sundqvist och Eva-Lisa Lindvall i

Statens Fastighetsverk mot statens naturvård

I dag den 30 januari 2004 går Statens Fastighetsverk in och hugger vid Pakkojåkkå, Harsprånget, i en skog som Länsstyrelsen i Norrbotten har avgränsat därför att den har höga naturvärden. Länsstyrelsen har statens uppdrag att skydda skog genom reservatbildning och har bedömt att detta område hör till dem som borde undantas från avverkning. Hela området

Sveaskog är inte trovärdigt

Leif Öster påstår i Dala-Demokraten: "Sveaskog vill bevara Sveriges urskogar. Vi vill också bevara annan unik natur." Vad Sveaskog vill är en bisak. Det är vad Sveaskog gör som betyder något. Vi har långa rader av exempel på dålig naturhänsyn på Sveaskogs marker under de senaste tre åren, från många delar av Sverige och särskilt

Till redaktionen för eventuell publicering.

Björn Mildh Piteå Läkarvägen 9 Publ. i PT 28 feb. 2004 941 52 Piteå Herman Sundqvist har rätt i att jag skriver många debattartiklar. Skälet är att jag vill påverka. Det är så demokrati fungerar. Inget hindrar Sveaskog från att göra detsamma. Men det är nog enklare med helsidesannonser. När jag i början försökte med