Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Klimatet och skogen

Naturliga skogar har en nyckelroll i att motverka klimatförändringarna. Kalhyggen och pappersindustrin är stora klimatbovar.

Läs mer

Biologisk mångfald

Skogen är det största landbaserade ekosystemet i Sverige. Många växter, svamp och djur hotas av det intensiva skogsbruket.

Läs mer

Mångbruk i skogen

En levande skog är grunden för en myriad av möjligheter till mångbruk om den förvaltas inom ekosystemens gränser.

Läs mer

Till redaktionen för eventuell publicering.

Björn Mildh Piteå Läkarvägen 9 Publ. i PT 28 feb. 2004 941 52 Piteå Herman Sundqvist har rätt i att jag skriver många debattartiklar. Skälet är att jag vill påverka. Det är så demokrati fungerar. Inget hindrar Sveaskog från att göra detsamma. Men det är nog enklare med helsidesannonser. När jag i början försökte med

”Naturnära skogsbruk” – ekonomiskt på skogens villkor

Miljömagasinet: – Här i Lübeck har vi ett enastående samarbete med Greenpeace. På andra ställen kämpar gräsrotsrörelsen och de etablerade krafterna mot varandra, här har vi däremot fastställt gemensamma riktlinjer för ekologiskt skogsbruk som vi var först med i Tyskland. Lübeck är ett levande exempel på ekonomisk-ekologisk skogsnäring! Det säger Lübecks skogsförvaltningschef Lutz Fähser i

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker i Hedeviken 2001

26 aug. 2001. Forskningsresan 2001 gick verkligen till utmarker. Härjedalen har bara 11000 innevånare. Av dem är få engagerade i ideellt naturvårdsarbete och ändå färre känner skogarna. Även myndigheterna är otillräckligt bemannade. Länsstyrelsen är i Östersund och därifrån hinner man sällan till härjedalsskogarna. Naturvården i härjedalsskogarna sköts alltså till största delen av markägarna själva. Lyckligtvis