Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Klimatet och skogen

Naturliga skogar har en nyckelroll i att motverka klimatförändringarna. Kalhyggen och pappersindustrin är stora klimatbovar.

Läs mer

Biologisk mångfald

Skogen är det största landbaserade ekosystemet i Sverige. Många växter, svamp och djur hotas av det intensiva skogsbruket.

Läs mer

Mångbruk i skogen

En levande skog är grunden för en myriad av möjligheter till mångbruk om den förvaltas inom ekosystemens gränser.

Läs mer

Statens Fastighetsverk mot statens naturvård

I dag den 30 januari 2004 går Statens Fastighetsverk in och hugger vid Pakkojåkkå, Harsprånget, i en skog som Länsstyrelsen i Norrbotten har avgränsat därför att den har höga naturvärden. Länsstyrelsen har statens uppdrag att skydda skog genom reservatbildning och har bedömt att detta område hör till dem som borde undantas från avverkning. Hela området

Sveaskog är inte trovärdigt

Leif Öster påstår i Dala-Demokraten: "Sveaskog vill bevara Sveriges urskogar. Vi vill också bevara annan unik natur." Vad Sveaskog vill är en bisak. Det är vad Sveaskog gör som betyder något. Vi har långa rader av exempel på dålig naturhänsyn på Sveaskogs marker under de senaste tre åren, från många delar av Sverige och särskilt

Till redaktionen för eventuell publicering.

Björn Mildh Piteå Läkarvägen 9 Publ. i PT 28 feb. 2004 941 52 Piteå Herman Sundqvist har rätt i att jag skriver många debattartiklar. Skälet är att jag vill påverka. Det är så demokrati fungerar. Inget hindrar Sveaskog från att göra detsamma. Men det är nog enklare med helsidesannonser. När jag i början försökte med

”Naturnära skogsbruk” – ekonomiskt på skogens villkor

Miljömagasinet: – Här i Lübeck har vi ett enastående samarbete med Greenpeace. På andra ställen kämpar gräsrotsrörelsen och de etablerade krafterna mot varandra, här har vi däremot fastställt gemensamma riktlinjer för ekologiskt skogsbruk som vi var först med i Tyskland. Lübeck är ett levande exempel på ekonomisk-ekologisk skogsnäring! Det säger Lübecks skogsförvaltningschef Lutz Fähser i