Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?
Eller finns där något mer?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Biologisk mångfald i skogen, klimatet, vatten, ekonomi, och skyddad skog.

Läs mer

Föreningens aktiviteter

Läs allt om kurser, möten och våra andra aktiviteter.

Läs mer

Några höjdpunkter från skogsåret 2023!

Under 2023 har flera medlemmar i Skydda Skogen varit aktiva vilket gett fina resultat, oftast i samarbete med andra föreningar och eldsjälar. Några höjdpunkter tar vi upp här som upprop, kamp för olika skogar och demonstrationer men det finns många fler händelser som skett under året, t ex Forskningsresan och olika kurser och möten. Skydda

Den fridlysta och nära hotade tretåiga hackspetten väcker känslor. Foto: Mikael Schulin.

Tretåig hackspett hotar inte skogsägare 

Lisa Åstrand har levt på en gård med skog i Tanums kommun där det plockhöggs för husbehov varje vinter. Tack vare plockhuggningen kunde skogen år efter år fortsätta att nyttjas för ved, jakt och bärplockning. Nu delar Lisa med sig av sina personliga betraktelser om den tretåiga hackspetten, att den inte utgör ett hot mot skogsägare och att det finns möjlighet till ersättning för att

Den fridlysta och sårbara orkidén knärot (VU) växer i en av de mindre avverkningsanmälda skogarna norr om sjön Risten. Enligt Artskyddsförordningen är det förbjudet att skada knäroten. Arten är känslig för förändringar i luftfuktighet och överlever inte den genomblåsning och uttorkning som blir följden av avverkning. Foto: Privat.

Södra planerar avverkning i reservatsförslag i Östergötland

Skogsbolaget Södra planerar att avverka fyra mindre områden i ett reservatsförslag norr om sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland. Naturskyddsföreningen Östergötland överklagade Skogsstyrelsens icke-beslut gällande avverkningsanmälningarna till Mark- och miljödomstolen. Nu avslår domstolen föreningens yrkande om tillfälligt förbud mot avverkning och skogarna riskerar därmed att avverkas inom kort. Det var i augusti i år

Ett 20-tal personer samlades för att demonstrera utanför SCA:s huvudkontor i Sundsvall. Foto: Kristina Bäck.

Demonstration mot SCA idag: Stoppa avverkningen i återstående naturskogar!

Idag demonstrerade ett 20-tal personer från bl.a. Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen och Fridays for Future utanför SCA:s huvudkontor i Sundsvall. Budskapet var kristallklart: Stoppa förlusten av livsmiljöer och avverkningen i de återstående naturskogarna – SCA, dags att erat ansvar ta! Maria Kuylenstierna, medlem i Skydda Skogen, hälsade välkomna och inledde med tal: – Vi har samlats här

”Vi protesterar mot SCA:s avverkningar av höga naturvärden”

Onsdag 27 december kl 13-14 håller Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen en demonstration utanför SCA:s huvudkontor i Sundsvall. ”Vi samlas för att ge en röst åt alla skogslevande arter som hotas av SCA:s avverkningar av värdefulla naturskogar.” Det säger Maria Kuylenstierna från Skydda Skogen och initiativtagare till demonstrationen. Listan är lång på alla skogar med höga naturvärden