Schützt den Wald - jetzt!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Klima und Wald

Är det bara en samling träd?

Läs mer

Biologischer Vielfalt

Skog och biologisk mångfald, klimatet, vatten, ekonomi, skyddad skog.....

Läs mer

Mångbruk i skogen

En levande skog är grunden för en myriad av möjligheter till mångbruk om den förvaltas inom ekosystemens gränser.

Läs mer

bjornmildh1

Kontakt

Allmän information och förfrågningar: info@skyddaskogen.se. Skydda Skogen – Styrelsen 2020  Namn    Funktion  Telefon  Län  Elin Götmark Sprecher  +46 70 678 74 23  Västra Götaland  Julian Klein Sprecher +46 72 737 42 34  Uppland  David van der Spoel Webmaster  070-315 70 44  Uppland  Nils-Erik Norrby  Ledamot  072-525 18 48  Gotland och Kalmar län  Birgitta Tulin