”3000 ton dioxinhaltigt fett, som blivit över efter tillverkningen av biodiesel och som blandats i djurfoder, är orsaken till dioxinhaltiga ägg i Tyskland. Fettet skulle egentligen ha använts i pappersindustrin.”

Läs mer här