Palmoljeplantage i Jakarta, foto: Achmad Rabin Taim via Wikipedia.

Nu kan vi som EU medborgare fram till den 15 januari lämna våra synpunkter på EUs plan ”Communication on stepping up EU Action against Deforestation and Forest Degradation”, en strategi som ska minska avskogningen i världen. Avskogningen är kopplad till importerade produkter som soja, palmolja och nötkött. Produkter som EU är en storkonsument av. Kommissionen skriver i sin färdplan att ”EU är en del av problemet men kan också vara en del av lösningen.” 

EU vill bland annat se till att EUs ekologiska fotavtryck minskar i de länder som exporterar produkter som leder till avskogning. EU vill att produktionsleden blir mer hållbara och transparenta. De vill ha förbättrade partnerskap med producerande länder som stödjer hållbara skogsbruks- och jordbruksmetoder. De vill minska trycket på skogarna, förbättra styrningen över mark och verka för skydd och skötsel av tropiska skogar. 

I ett pressmeddelande säger Greenpeace skogspolitiska chef Sébastien Risso att Europa måste göra ännu mer för att skydda världens skogar: 

-Först måste en ny lag införas som försäkrar att den mat vi äter inte förstör skogar eller strider mot ursprungsbefolkningars rättigheter. Forskare har varnat att vi måste skydda de kvarvarande skogarna som finns för att kunna stävja klimatförändringen och för att rädda många arter från utrotning.

Detta håller även Skydda Skogen med om och att direktivet om inblandning av biobränslen i drivmedel som ökar avskogning för oljepalmsplanteringar tas bort. Det ska inte vara lönsamt att ha palmolja eller biobränsle från skog i tanken. Nu hamnar 50% av den palmolja som importeras i EUs bilar. David van der Spoel, talesperson i Skydda Skogen kommenterar:

-EU:s satsning på biodrivmedel leder till ökad avskogning i tropikerna för att odla oljepalmer. Ett förbud på import av palmolja vore därför på sin plats och stöd till länderna som vill restaurera sina skogar. Minskade utsläpp kan istället komma genom beskattning av fossila drivmedel. Den kvarvarande naturskog som finns i världen måste skyddas från exploatering och många områden som skövlats bör återställas så att det blir naturskog igen. 

På hemsidan ”More trees less assholes” finns förslag på vad vi som konsumenter kan skriva som feedback till EU: Att friska, intakta skogar måste uppvärderas ekonomiskt eftersom de ger oss rent dricksvatten och klimatnytta. Att EUs ekologiska fotavtryck måste minskas drastiskt. Detta kan göras genom att ohållbara varor som bidrar till klimatförändring märks upp innan försäljning, att de beskattas högre och att subventioner till ohållbara industrier tas bort. 

Lämna dina synpunkter till EU-kommissionen här, ju fler som agerar desto större chans till förändring!

Av Kristina Bäck