Vi är många som är engagerade i skogsfrågor som skriver om skogen ibland. Här presenteras dessa personer med en länk till deras artiklar – klick på namnet, så kommer du till artikeln, eller ifall det finns flera till en särskild sida där alla artiklar listas.

Anders DelinSkribent och naturvårdare

Pensionerad läkare, MD, specialist i kirurgi. Uppvuxen i Stockholm och i Hälsingland, 1984 – 2002 överläkare vid Bollnäs sjukhus. Ordförande i Naturskyddsföreningen i Gävleborgs län 1986 – 1996, Initiativtagare till och ordförande i Gävleborgs Botaniska Sällskap 1981 – 2005, initiativtagare till Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 1991 och till Nätverket Skydda Skogen 2000. Anders gick bort 2017.

   Thomas Duda
   Göran Greider
  Bengt Gunnar JonssonProfessor på Mittuniversitetet i ekologi och ekosystemtjänster. Se hans biografisidan på universitetet.
   Bengt Oldhammar –  Naturvården 100 år. En tillbakablick med den ideella naturvardens ögon. Vad har vi lärt oss?
  Torbjörn Säfve
  Viktor Säfve
  Amanda Tas – Skydda Skogen i Sydafrika: En svunnen skogsvärld
  Thomas Tidholm
   David van der Spoel – Bialowiezaskogen faller