Professorn som

hamnade i kylan

 

Ur tidningen Skogsland:

”I Sverige bjuds han inte in för att tala på skogsskötselexkursioner.

— Skogsstyrelsen och ”produktionsmaffian” uppskattar inte mina slutsatser och krav på att vi ska gå från dagens volymskogsbruk till ett ekonomiskt skogsbruk. Dagens situation är bekväm för Skogsstyrelsen som kan arbeta med lagregler som inte har vetenskapligt stöd med ekonomisk värdering som grund. Och massaindustrin får sin vedråvara till ett mycket lågt pris. Det drabbar övriga aktörer med politikernas goda minne, säger Peter Lohmander.” 

Läs mer här