Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen och ledamot i Skydda Skogen,  i debatt:

Naturskyddsföreningen har nyligen hoppat av Svenska FSC. Orsaken är att FSC-certifieringen inte är trovärdig. Sagt rent ut, skogsnäringen lurar sina kunder. Själv har jag på nära håll i fält under mer än tio år följt hur certifieringen tillämpats av skogbolagen i Norrbotten. Erfarenheterna från detta arbete är dystra och anledningen till att jag är en av dem som förordat Naturskyddsföreningens beslut.

Här följer skälen:

Certifierarna är inte oberoende. Skogsnäringen står för deras arvodering. Bolagen kan själva välja vem de vill ha och kan byta ut sin certifierare om de är missnöjda. Det leder till att den som sätter FSC-ribban lägst får jobbet.

Certifierarna vet inte vad skogsbolagen har för sig i skogen, de behöver inte ens bo i Sverige. Fastighetsverkets certifierare bor i Danmark. Skogsbolagen, bland dem SCA, har varit certifierade i tio år och övertrampen har pågått lika länge och varit omfattande. Men det är ideella naturvårdare, inte certifieraren, som avslöjat de allvarliga bristerna. Certifieraren har varit oförmögen att upptäcka gjorda överträdelser, särskilt i SCA:s fall, det finns många exempel.

Straffet vid överträdelser är så lindrigt att det lönar sig att fortsätta bryta mot reglerna. SCA har under alla år systematiskt fortsatt att avverka ekonomiskt värdefulla naturvärdesträd. Påföljden vid regelbrott kan till och med vara mildare när övertrampet upprepas trots att en sådan bedömning strider mot allmän rättsuppfattning. Många övertramp upptäcks dessutom aldrig och mycket kan kringgås.

Bolagen kan trixa med kontrollrevisionen när de fått en stor avvikelse (Major Car). Inför en kontrollrevision gjorde SCA bara ett begränsat antal avverkningar på egen mark och kontrollerade noga att samtliga följde FSC-reglerna innan den i förväg meddelade revisionen gjordes. Bolaget högg i stället inköpta rotposter eftersom de inte ingick i kontrollen. Där avverkade man samtidigt även nyckelbiotoper. Allt detta visste bolagets certifierare om.

Läs mer här.