Björn Lyngfelt, SCA Forest Products, vill rätta Skydda Skogens uppgift att SCA, som är ett cellulosabolag börsnoterat i Stockholm, i sin verksamhet släpper ut fem miljoner ton koldioxid årligen. Uppgiften är visserligen korrekt, men, skriver Lyngfelt, utsläppen görs ju i 90 olika länder! Jaså? måste man då svara. Tar utsläppen till atmosfären hänsyn till nationsgränser? Den här debatten handlar visserligen inte om SCA:s verksamheter runtom i världen, men vi betvivlar att de är särskilt miljövänliga någonstans. I vilket fall inte i Sverige, där SCA är kända för att avverka skogar med höga naturvärden. I just dessa skogar finns tråkigt nog även stora mängder markbundet kol som då sprids som koldioxid i atmosfären.

Ännu tokigare blir det när Lyngfelt skriver att bolagets globala utsläpp kompenseras av att den skog man äger i Sverige binder kol. Men, snälla Björn Lyngfelt, hur ska du ha det? Utsläppen som SCA gör i andra länder ska inte räknas in i SCA:s utsläpp, däremot, hoppas man, ska skog som SCA äger i Sverige kunna användas som kompensation för utsläpp i andra länder? Hela resonemanget kring kompensation är helsvajigt. Har SCA uppfunnit fotosyntesen? Har SCA alls någonting att göra med att skog kan fungera som en kolsänka? Och skulle atmosfären veta vilka skogar som i så fall ägs av SCA? Svaret på dessa frågor är nej. Här finns inget netto, bara ett fult brutto. SCA släpper ut fem miljoner ton koldioxid, punkt.

Frågan som SCA borde ställa sig är: Hur mycket koldioxid släpps ut genom vår verksamhet jämfört med om vi inte skulle bygga skogsvägar, kalavverka, markbereda, transportera och processera dessa skogar till papper? Med SCA:s beräkningsmodell skulle vi som är småskogsägare kunna hävda att våra bilresor inte är miljöskadliga eftersom vi äger några hektar skog. Även rika skogsnationer som Sverige och Finland skulle fortsatt kunna släppa ut stora mängder växthusgaser per capita och hävda att det är okej, därför att det finns skog som kompenserar detta. Medan en fattigare nation utan skog, som totalt sett använder mindre energi och släpper ut mindre per person, skulle framstå som miljöbov. Snacka om kosmetisk miljöhänsyn.

Thomas Tidholm och Viktor Säfve, Skydda Skogen

Debattartikeln kan även läsas här.