”Jag är, efter att regelbundet ha vistats i skogarna i sydöstra Norrbotten de senaste cirka 30 åren, ytterst pessimistisk beträffande framtiden. Arter som tjäder, lappuggla, slaguggla, tretåig hackspett, lappmes och duvhök – alla i oundvikligt behov av gammelskogar – har minskat kontinuerligt. Detta är heller inte underligt, trots alla påståenden från branschföreträdare om hur miljövänligt dagens skogsbruk är, eftersom det som till sist ytterst räknas i skogsnäringen är vinstmaximering.”

Läs mer här