”En stubbrytning på vattensjuk terräng har förorsakat svåra skador i marken vid Arnemark.- Det här hygget tillhör ett av de värsta jag sett, säger naturvårdaren Björn Mildh när han visar PT det han kallar för skandalhygge.”

Läs mer här