”Statens fastighetsverk ska avverka hänglavsrik skog i myrlandet vid Piteälven. Skogskämpen Björn Mildh uppmanar staten att stoppa huggningen men skogvaktaren Erik Granerot försvarar ingreppet.”

Läs mer här