”SCA hävdar att man följer FSC-regelverket, skogsnäringens egen bibel med vägledning för vad, var, när, hur avverkningar får ske. Bland annat torgförs där att skogar med höga naturvärden ska lämnas ifred, liksom ytor med rödlistade eller hotade arter.

– Men det är precis i ett sådant känsligt område som SCA nu har siktet inställt på, hävdar Björn Mildh.

Läs mer här