”Att vilja tjäna pengar på skog kan väl inte vara ett särintresse, tycker Ulf Sandström, SMF Skogsentreprenörerna. Jo när SMF värnar om sina jobb som maskinförare och skogsnäringen slåss för sina vinster är det exakt vad som menas med särintressen. Skogsnäringen har bara 2,7 procent av BNP men blir djupt förorättade när någon ifrågasätter att de ska kunna ta för sig av halva landets areal- som om skogslandet vore ett smörgåsbord. De ser sig som innehavare av speciella rättigheter. Inga inskränkningar i detta ska accepteras, det är Norrbottensdeklarationens innehåll och Skoglig Samverkans program.”

Läs mer här