”Det kan hända att etablissemanget i ett helt land spårar ur. Att man i egna intressen bestämmer sig för en lögn och håller fast vid den. Rättning uppstår i leden, samstämmigheten på makt- och myndighetsnivå blir i det närmaste total.”

Läs mer här