”Mårten Larsson från Skogsindustrierna har svarat på min artikel ”Industrin saboterar debatten” (PT 1 november) där jag visar hur denna stora branschorganisation avsiktligt förstör debatten med fabricerade sanningar, avsedda att blockera opinionen och förhala alla förändringar som måste komma i skogspolitiken. Exakt likadana tvivelaktiga formuleringar, hopsnickrade av någon mediekonsult, hämtas vid behov fram ur servern och sprids över landet.”

Läs mer här