Pressmeddelande från Plockhugget och Gröna klustret (2019-10-25).

Nu startar de första kurserna i hyggesfritt skogsbruk på Gröna klustret i Brålanda. De ges i samarbete med Plockhugget, ett företag som säljer kalhyggesfritt virke och sprider kunskap om hållbart skogsbruk.

– Vi är oerhört glada över detta och ser det som inledningen på ett långsiktigt samarbete, säger Lars-Göran Berg, verksamhetsledare på Gröna klustret.

FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att klimatet kräver att vi förändrar hur vi brukar våra skogar. Hyggesfritt är också bättre för den biologiska mångfalden och ger skogar som lättare står emot insekts- och svampangrepp, torka och brand.

– Det finns många skäl till att förändra vårt skogsbruk. Hyggesfritt är framtiden, säger Eva-Lotta Hultén på Plockhugget.

En fråga som Plockhugget ofta får är om hyggesfritt kan vara lönsamt.

– Med hyggesfritt slipper man utgifter för plantering, markberedning, röjning och gallring och man får bättre betalt per stock. Hyggesfritt handlar inte bara om ekologi och sociala värden utan också om hållbar ekonomi, säger Eva-Lotta Hultén.

Den första kursen hålls i två delar, 2-3 december och 3-5 februari. Efter genomgången kurs kan deltagarna genomföra enklare hyggesfria avverkningsplaneringar.

– Fler kurser som ger möjlighet till fördjupning är på gång. Vi siktar på att bli ett regionalt och nationellt center för utbildningar inom hållbart skogsbruk, säger Anna Johansson, verksamhetsutvecklare på Gröna klustret.

Läs mer om kurserna på Gröna klustret i Nuntorp, Brålanda, här.

För mer information kontakta:
Anna Johansson, Gröna klustret 0733-64 11 63
Lars-Göran Berg, Gröna klustret 073-030 15 48
Eva-Lotta Hultén, Plockhugget 0703-86 70 34