bild1ronnback

Nu släpper vi rapporten från sommarens inventering! Tillsammans med Fältbiologerna och Stoppa Gruvan i Rönnbäck var vi i Rönnbäck för att undersöka naturvärdena i den skog som hotas av Nickel Mountains planer på en gruva. Vi hittade 45 rödlistade arter och ytterligare 28 signalarter, med totalt över 600 fynd av rödlistade arter. Ladda ner rapporten här.

 Vi har också spelat in en podcast med Elin Götmark från Skydda Skogen och Nina Hansson och Cia Odelberg från Stoppa Gruvan i Rönnbäck. Den är ungefär en timme lång och är ett samtal om vad gruvbolagets planer egentligen skulle innebära, hur vi kan göra motstånd mot dem, och vad vi gjorde på skogsinventeringen i somras: {mp3}skog_podcast_1{/mp3}

För att få ett annat perspektiv på frågan hade Elin också ett samtal kring ett fikabord med medlemmar i Förbundet Allt åt Alla Umeå, om problemen kring hur våra gemensamma resurser privatiseras, hur vi kan skapa allmänningar, och uppdelningen mellan stad och landsbygd: {mp3}skog_podcast_1_5{/mp3}