Skydda Skogen vill visa Lena Ek hotade området Karats Råvvåive Vildmark

Skydda Skogen överlämnade igår kväll en inbjudan till miljöminister Lena Ek då hon igår besökte Jokkmokk för att delta i miljökonferensen Jokkmokk Winter Conference. Inbjudan gällde ett besök i det hotade skogsområdet Karats Råvvåive Vildmark, som ligger nordväst om Jokkmokk.

– Genom exkursionen vill vi visa på de höga naturvärdena samt diskutera vårt förslag om att genom bytesmark ge området ett långsiktigt skydd, säger Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen och aktiv i arbetsgruppen som under fyra år kämpat för att bevara skogsområdet.

Karats Råvvåive Vildmark ligger i den sydvästra delen av Jokkmokks kommun, bl.a. gränsande till Pärlälvens fjällurskogsreservat. Området består av ca 12 000 ha naturskog, myrar, sjöar och lågfjäll. Kärnan i området är väglöst land, och den begränsade påverkan av modernt skogsbruk ger området en vildmarkskaraktär som blir alltmer sällsynt i dagens produktionspåverkade skogslandskap.

– Hoten mot området är akuta eftersom det idag finns flera aktuella avverkningsanmälningar, säger Linda Ellegaard Nordström. Senast i höstas avverkades en del av området – och oersättliga naturskogsvärden föröddes. Vi vill visa miljöministern detta magnifika område, med månghundraåriga tallar, uråldriga granar och dess mosaik av myrar, silverfuror och lågfjäll som vid klart väder har utsikt ända mot Sareks toppar.

Området har inventerats av Skydda Skogen, Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen under 2008-2012. En rapport med dokumentation av områdets naturvärden skickades till länsstyrelsen i Norrbotten och Naturvårdsverket redan i januari 2009. Tillräckliga medel och politisk handlingskraft för att ge området ett långsiktigt skydd har dock saknats än så länge.

– Därför kräver vi nu krafttag så att inte möjligheten att freda detta unika ännu oskyddade område går oss och framtida generationer förbi, avslutar Linda Ellegaard Nordström.

Presskontakt:

Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen +46 70 25 411 48 linda.nordstrom@skyddaskogen.se

Läs hela inbjudan på www.skyddaskogen.se