Aktion på IKEA:s varuhus i Sverige

Föreningen Skydda Skogen genomför imorgon lördag 28 april 2012 aktioner på IKEA:s varuhus i åtta städer runtom i Sverige för att protestera mot företagets skövling av urskog i ryska Karelen.

– Vi vill uppmärksamma IKEA:s kunder på att IKEA:s fina ord om miljöansvar för träprodukter inte stämmer överens med verkligheten, säger Maria Westerberg, vice ordförande i föreningen Skydda Skogen. IKEA:s marknadsföring är inget annat än greenwash och det vill vi att allmänheten ska få veta.

Skydda Skogen har genom ett samarbete med den ryska miljöorganisationen SPOK varit på plats i ryska Karelen och i fält sett hur IKEA:s helägda dotterbolag Swedwood avverkar urskog och andra skogar med höga naturvärden. Föreningen har dokumenterat detta och även gjort en anmälan till miljöcertifieringsorganet FSC  som Swedwood är medlem i.

– Vår anmälan till den ryska certifieraren NEPCon ledde inte till några påföljder för Swedwood, vilket visar att FSC inte fungerar som miljömärkning, säger Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen. Detta gör att IKEA kan fortsätta gömma sig bakom en miljöcertifiering men i det tysta skövla några av norra Europas sista intakta urskogsområden.
Skydda Skogen har startat en kampanj för att sätta fokus på IKEA:s dolda verksamhet i Ryssland. Aktionerna imorgon är en del av denna kampanj, och kommer att ske i Sundsvall, Gävle, Uppsala, Stockholm, Linköping, Örebro, Karlstad och Malmö.

 – Aktionerna kommer att genomföras med fredliga metoder, och alla som vill protestera mot IKEA:s urskogsskövlingar är välkomna att delta, säger Robert Svensson, styrelseledamot i Skydda Skogen. IKEA lovar “låga priser men inte till vilket pris som helst”. Vi vill visa att formuleringen “lågt pris till vilket pris som helst” skulle vara betydligt närmare sanningen.

Presskontakt:

Robert Svensson, styrelseledamot i Skydda Skogen 076-13 57 600 (var i Karelen 2011)

Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen 070-25 411 48 (var i Karelen 2008)

Maria Westerberg, vice ordförande i Skydda Skogen 070-3580413 (var i Karelen 2011)
www.skyddaskogen.se