”Saknar förankring 

 i modern forskning”

I ett pressmeddelande från Södra skogsägarna 10 maj 2012 rekommenderar skogschef Göran Örlander trakthyggesbruk (kalhyggesbruk) i alla bestånd där ekonomi är det huvudsakliga målet med skötseln. Han menar att beräkningar visar att trakthyggesbruk ger 40 procent högre produktion än kontinuitetsskogsbruk i sydsvensk skog.

Analysen från Skogsforsk som Södra hänvisar till har till största delen avfärdats av forskarna Per Angelstam och Robert Axelsson vid fakulteten för skogsvetenskap på SLU, som ”pseudo-vetenskaplig retorik”.

David van der Spoel, Professor, Uppsala Universitet menar i en analys av Södras pressmeddelande om trakthyggesbruk att underlaget saknar förankring i modern forskning.

För att debatten ska förbli saklig är det viktigt att resonemangen anknyter till relevant, oberoende och modern forskning i ämnet och att forskarna ifråga inte har intressekonflikt genom till exempel anknytning till näringslivet, säger David van der Spoel.

Det finns både noggranna uträkningar och verkliga exempel som visar att kontinuitetsskogsbruk är mer ekonomiskt lönsamt än kalhyggesbruk. 

I Tyskland har man bedrivit kontinuitetsskogsbruk med bra resultat i många år enligt den så kallade Lübeck-modellen, säger Robert Svensson, sekreterare Skydda Skogen. En ytterligare vinst är vackrare skogar med en större artmångfald.

Kontakt:

David van der Spoel, professor Uppsala Universitet tel. 018-471 42 05

spoel@xray.bmc.uu.se

Robert Svensson, sekreterare Skydda Skogen tel. 076-135 76 00

robert.svensson@skyddaskogen.se