Lägg ned arbetet Mellanskog!

Mellanskog avverkar känslig natur med rödlistade arter där Nordkalk vill anlägga ett transportband. Foto: Robert Svensson

 

Mellanskog utför just nu avverkningar åt det finska företaget Nordkalk på norra Gotland. Det rör sig om en cirka 50 meter bred och nästan en mil lång gata som löper från den nuvarande verksamheten vid Storugns upp till Ojnareskogen.

Där har man för avsikt att avverka skog i en mycket känslig miljö för att Nordkalk vill bryta kalk. Det hela kommer att sluta med ett 170 hektar vidsträckt och 25 meter djupt hål. I området finns flera nyckelbiotoper och ett mycket stort antal missgynnade och hotade arter.

Här följer ett utdrag ur Mellanskogs miljöpolicy:

”Mellanskog avverkar ej skogar som Skogsstyrelsen klassat som nyckelbiotoper. Undantaget är avverkning, som i samråd med Skogsstyrelsen, bedömts förstärka eller gynna de naturvärden som finns i nyckelbiotopen, s.k. naturvårdande skötsel.”

Eftersom man avverkar på uppdrag av Nordkalk som i sin tur hänvisar till Mark- och miljööverdomstolens DOM 2012-07-05 (Mål nr M 10582-11) menar Mellanskog att det inte strider mot företagets miljöpolicy som sägar att man inte ska avverka nyckelbiotoper. (fältbiologerna.se: http://www.mixcloud.com/AlvaSnis/faltbiologernas-intervju-med-mellanskog/, sverigesradio.se: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5208023).

— Det är mycket märkligt att Mellanskogs ambitioner på miljöområdet styrs av andra utanför företaget. En policy att ta på allvar måste givetvis vara något ett företag följer och arbetar efter helt oberoende av utomstående intressen, säger Robert Svensson, sekreterare, Skydda Skogen.

Mellanskogs projektledare vägrar att uppge sitt namn på Skydda Skogens förfrågan. Foto: Robert Svensson

 

Föreningen Skydda Skogen kräver nu att Mellanskog tar ansvar för både hotade arter och kommande generationers möjligheter på Gotland och därför genast avbryter avverkningarna. 

— Att avverka nyckelbiotoper med flerhundraåriga träd och omvandla dessa marker till industrimark är ju värre än att hugga nyckelbiotoper i det vanliga skogsbrukandet. I detta fall kan ju naturvärdena aldrig komma tillbaka. Det här är ett område med 265 rödlistade arter. 3 arter är endemiska. Om Mellanskog fortsätter med arbetet riskerar man världspopulationen hos dessa. Dessutom visar Mellanskog med sitt agerande att de fullständigt struntar i Gotlands vatten. Åk hem, säger Viktor Säfve, ordförande Skydda Skogen.

 

Kontakt:

Robert Svensson, sekreterare, Skydda Skogen 076-135 76 00

robert.svensson@skyddaskogen.se 

Viktor.Säfve, ordförande, Skydda Skogen 076-114 88 11

viktor.safve@skyddaskogen.se