Vindkraft får inte ställas

mot biologisk mångfald


Föreningen Skydda Skogen riktar i ett remissvar stark kritik mot Energimyndighetens förslag om att utpeka ett stort antal naturskyddade områden som riksintressen för vindbruk.

– Det är olyckligt när olika miljövärden ställs mot varandra, säger Christer Borg, talesperson för Föreningen Skydda Skogen. Vi är mycket kritiska till att statliga Energimyndigheten valt denna strategi, trots att det inte alls är nödvändigt. Det finns gott om andra platser med goda vindförhållanden, såsom industrimark, utanför städer och nära motorvägar etc – bygg vindkraften där istället!

Skydda Skogen understryker att kritiken inte handlar om utbyggnad av vindkraft i sig, utan just om förslagen till var dessa etableringar ska ske. Föreningen poängterar även att det är lika viktigt att också satsa på energieffektiviseringar och minskad energikonsumtion. I sitt remissvar lyfter föreningen upp några exempel på skogsområden som är hotade av avverkning, och som nu fått ytterligare hot, genom Energimyndighetens förslag till utpekande av området som riksintresse för vindbruk.

– Ett exempel på ett hotat område är Karats Råvvåive Vildmark i Jokkmokks kommun säger Linda Ellegaard Nordström från Föreningen Skydda Skogen. Det är ett 12000 ha stort naturskogsområde i väglöst land som vi kämpar för att skydda. Förslaget om riksintresse för vindkraft på lågfjället Uppavare ligger också helt i kant mot Pärlälvens fjällurskogsreservat, som är riksintresse obrutet fjällområde. Vi uppmanar Energimyndigheten att se ett steg längre, och sluta att ställa olika miljöintressen mot varandra. Det vinner varken klimatet eller den biologiska mångfalden på.

Läs hela remissvaret på www.skyddaskogen.se

 
Presskontakt:

Linda Ellegaard Nordström 070-2541148 linda.nordsstrom@skyddaskogen.se

Christer Borg, talesperson för Skydda Skogen 070-6847431