Pressmeddelande från Skydda Skogen och Fältbiologerna 2012-04-29

Stor aktion mot IKEA på åtta orter i Sverige

Igår lördag genomförde föreningen Skydda skogen och Fältbiologerna aktioner på åtta olika IKEA-varuhus runtom i Sverige. De har upplyst kunderna om att IKEA skövlar urskog i Ryssland genom att bland annat falla som träd och ersätta närmare 2000 av IKEA:s prislappar med andra mer sanningsenliga.

– På reklamskyltarna utanför IKEA fanns en uppmaning till kunderna att noga läsa informationen om varan på prislappen, det hoppas jag verkligen att folk gör nu, säger Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen som var med på aktionen i Sundsvall igår. Då kommer de att få information om att IKEA:s trävaror innehåller skövlad urskog från Ryssland och vilka konsekvenser IKEA:s skogsbruk har för den biologiska mångfalden.

Igår genomförde Föreningen Skydda Skogen och Fältbiologerna aktioner på IKEA:s varuhus i Sundsvall, Gävle, Uppsala, Stockholm, Linköping, Örebro, Karlstad och Malmö. En del av aktionen var att IKEA:s karakteristiska prislappar byttes ut, mot layoutmässigt identiska flygblad med information om IKEA:s skövling av urskog i ryska Karelen och Skydda Skogens kampanj.

– Utanför utgången till IKEA i Stockholm låg 11 medlemmar från Skydda skogen och Fältbiologerna symboliskt fällda på marken medan motorsågen fortfarande vrålade, berättar Robert Svensson, styrelseledamot i Skydda Skogen, om aktionen. Inne i IKEA  i Malmö gick 18 “träd” samma öde till mötes.

– Med detta ville vi visa hur det ser ut när IKEA:s helägda dotterbolag Swedwood skövlar urskog i Ryssland, säger Salomon Abresparr, ordförande i Fältbiologerna. Att IKEA tillverkar limfogskivor av tallar och granar som kan vara 500 år gamla är helt vansinnigt, och det ska de inte komma undan med!

Genomslaget för aktionerna var stort, och det är bra. Målet med Föreningen Skydda Skogens kampanj är att så många som möjligt ska få veta att IKEA:s fina ord om naturhänsyn inte är något annat än greenwash och att sätta press på IKEA att börja leva upp till dessa ord i verkligheten. 
På www.skyddaskogen.se/ikea finns bilder från alla åtta aktionerna. Där finns också ett upprop med fem krav på förändring, riktat till ledningen för IKEA och dess helägda dotterbolag Swedwood, som sköter IKEA:s skogsbruk i ryska Karelen.

Presskontakt:

Robert Svensson, styrelseledamot i Skydda Skogen 076-13 57 600 (var i Karelen 2011) robert.svensson@skyddaskogen.se

Salomon Abresparr, ordförande i Fältbiologerna 070-81 420 82 salomon.abresparr@faltbiologerna.se

Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen 070-25 411 48 (var i Karelen 2008) linda.nordstrom@skyddaskogen.se

Pressbilder för fri publicering. Foto: Robert Svensson, Skydda Skogen

Pressbild IKEA Stockholm Kungens Kurva

Pressbild 2 IKEA Stockholm Kungens Kurva

Pressbild 3 IKEA Kungens Kurva Stockholm

Pressbild 4 IKEA Kungens Kurva Stockholm