IKEA och Swedwood ska ha möte med miljöorganisationer om skogsbruket iryska Karelen.

Sedan i våras har IKEA och Swedwoods skogsbruk i ryska Karelenkraftigt kritiserats av Skydda Skogen och andra miljöorganisationer,däribland den karelska organisationen SPOK. Läs mer om kritiken här (http://www.protecttheforest.se/ikea/sv).

Kampanjen har växt och fåttstöd runt om i världen, och över 170 000 personer harskrivit under i protest mot IKEA:s skogsskövling.

Nu har IKEA och Swedwood accepterat en inbjudan till ett möte medSkydda Skogen, Jordens Vänner, SPOK, och Greenpeace Ryssland för attdiskutera skogsbruket i Karelen.

– Mötet kommer att äga rum under hösten, säger Linda EllegaardNordström, ledamot i Skydda Skogen. Vi hoppas att IKEA och Swedwoodlyssnar på kritiken från kunder och miljöorganisationer och slutaravverka värdefull naturskog.

Inbjudan till möte 2012-11-16

 

Presskontakt:

Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen 070-25 411 48Elin Götmark, styrelseledamot i Skydda Skogen, 070-67 87 423