Årets skogsmissbrukare 2012

blir Monika Stridsman

Skydda Skogens årsmöte har nu utsett “Årets Skogsmissbrukare 2012”.


Nominerade var:

Monika Stridsman, generaldirektör för Skogsstyrelsen.

Herman Sundqvist, skogschef Sveaskog.

Ulf Sandström, ordförande för SMF Skogsentreprenörerna.

Mårten Larsson, skogsdirektör i Skogsindustrierna.

Anders Hildeman, skogsansvarig IKEA.

Eskil Erlandsson, landsbygdsminister och storskogsägare

 

Utmärkelsen Årets Skogsmissbrukare 2012 går till Monika Stridsman 

Motivering: För konststycket att omyndigförklara sin egen myndighet och på industrins uppmaning bl.a. göra om de undersökningar som visade på katastrofalt dålig miljöhänsyn vid avverkningar. Hon har nyligen gått till domstol för att ta ifrån ideella organisationer deras talan i miljömål. Ytterligare har hon, med åsidosättande av såväl sin egen integritet som allmänintresset, visat en sällsynt lyhördhet för sin högste chefs, landsbygdsminister Eskil Erlandssons, destruktiva, nyliberala ideer om skogsbruk.

Kort bakgrund: Redan under sitt arbete som Domänverkets chef för Jokkmokksreviret på 80-talet gjorde sig Monika Stridsman ökänd genom att bland annat låta hugga urskogarna i Sörberget, Ranesvare och Jelka-Rimakåbbå, varvid Sverige förlorade enorma och oersättliga naturarv. Sedan dess har resan fortsatt i samma riktning. Under sin korta tid som generaldirektör på Skogsstyrelsen har hon efter bästa förmåga tillgodosett skogsnäringens önskan om slappare miljökrav och mörkande av deras övertramp. 

”Den 25e mars 1983 lät revirchefen Monika Stridsman meddela genom kronojägare Anders Hedlund att Sörberget skulle slutavverkas, kalhuggas, harvas, plöjas och planteras med Contorta – oavsett vad samebyn tyckte. Det var den tidens samråd. Vi använde området i tusentals år. Domänverket avverkade ett år, planterade Contorta efter tre år och sedan stack de därifrån. Samebyn är kvar. Det är nu trettio år sedan och det är helt svart under Contortan. Dom förstörde området för all framtid.”

Apmut Ivar Koljok. Fd. ordförande, Samebyn Sirkas.

Föreningen Skydda Skogen

Thomas Tidholm, 070-5708098,  Björn Olin 0733-342952