ArtDatabankens naturvårdspris 2009 går till Mats Karström för sitt engagerade
arbete med att inventera och identifiera skyddsvärda gammelskogar i Norrbotten
genom sin egen metod Steget Före, som också fått ge namn åt en grupp
naturvårdare.

Läs mer här.